Hörmətli həmkarlar!

Musviq

 

Müstəqil dövlətimizin şəhər və qəsəbələrinin siması günü-gündən gözəlləşir və zənginləşir. Möhtərəm Prezident İlham Əliyev tərəfindən ölkədə aparılan şəhərsalma siyasətinin nəticəsi olaraq, paytaxtımız Bakıda xalqımızın mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə yeni abidələr ucaldılır.

Azərbaycan RespublikasınıBirinci Vitse-PrezidentiHeydəƏliyev Fondunun Prezidenti Mehriban xanım Əliyevanısəyləri nəticəsində tarixi mədəni irsimizin qorunub-saxlanılması üçüəzəmətli işləgörülür.

Məhz bunlar həyatımızıəsasını təşkil edən, millətin mənəviyyatını daha da yüksəldəaddımlar mövcudluğunda hansısa naməlum, mədəniyyətsiz, təsadüfi insanlar tərəfindədahi şairimiz MikayıMüşfiqin abidəsinin dağıdılması həbir ziyalının, cümlədəhəmemarıqəlbində böyühiddədoğurur!

Düşmənlərimizin Azərbaycan xalqını dünyaya barbar simasında göstərmək niyyətini, çox təəssüf ki, həmvətənlərimiz düşünülməmiş hərəkətləri ilə dəstəkləyirlər.  

Bakı şəhəri, Murtuza Muxtarov küçəsi, ev 24.

(+99412) 594-6932, 594-6840 (tel/faks)